FERMACELL – bezpieczne budowanie

Bezpieczne rozwiązania

FERMACELL jest nie tylko marką produków o wysokiej jakości. Jest również symbolem bezpieczeństwa dla klientów. Certyfikaty krajowych i zagranicznych instytutów, które oferujemy na żadanie do dyspozycji, udowadniają, w jaki sposób produkty FERMACELL spełniają najbardziej wymagające limity w dziedzinie jakości, dbania o środowisko, zdrowie klientów, wytrzymałości, ochrony przeciwpożarowej i izolacji akustycznej.

Firma oferuje w swoim katalogu prawie 100 konstrukcji, posiadających certyfikaty dotyczące sprawdzonych właściwości przeciwpożarowych i akustycznych. Wymaganiom norm europejskich odpowiada jakość produkcji (EN ISO 9001:2000) oraz stosunek do środowiska (EN ISO 14001:2005). ECO-Instytut w Kӧln ocenił produkty FERMACELL jako najlepsze w dziedzinie kompatybilności ze środowiskiem, ekologiczne właściwości płyt FERMACELL zostały również potwierdzone przez Instytut Biologii Budowlanej w Rosenheim.


Certifikaty i zaświadczenia


Europjeska Aprobata Techniczna ETA-07/0087
Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050
Elementy jastrychowe FERMACELL