Odporność na ogień płyt

Odporność ogniową definiuje się jako zdolność konstrukcji do odporności na ogień przez określony czas i podaje się ją w minutach: 15, 30, 45, 60, 120 i 180 minut. Ważnym parametrem przy klasyfikacji właściwości przeciwpożarowych poszczególnych materiałów jest również ich reakcja na ogień, która ocenia ich zdolności

FERMACELL – Odporność ogniowa

do zapalenia się, palenia, żarzenia i przenoszenia pożaru po swej powierzchni.

Jeśli pod tym względem ocenimy konstrukcje z płytami gipsowo-włóknowymi FERMACELL, możemy przekonać się, że są to materiały z wyjątkowo dobrymi właściwościami przeciwpożarowymi. Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL należą do grupy reakcji na ogień A2 zgodnie z PN a konstrukcje poszyte płytami gipsowo-włóknowymi FERMACELL osiągają odporność od 30 do 120 minut w zależności od grubości płyty.

Źródłem wyjątkowo dobrych parametrów odporności ogniowej płyt FERMACELL jest ich wysoka masa objętościowa i jednolity system składników konstrukcji, które są stale testowane w krajowych i zagranicznych instytutach.

W jakich konstrukcjach odpornych na ogień można stosować płyty FERMACELL? W ścianach odpornych na ogień, stropach podwieszanych, na stropach i dachach, w przedściankach, ścianach szachtowych, na poszyciach słupków, nośników, w konstrukcjach nośnych drewnianych budynków, ścianach nośnych konstrukcji stalowych lub w systemach podłogowych odpornych na ogień i fasadach.